top of page

Att Gradera Hos Oss

Det är elevens förmåga att förstå och lära karate som ligger till grund för när man får gradera. Antalet närvarotillfällen ligger även till grund för när man får gradera. I början är kraven inte så höga, men vartefter eleven avancerar höjs förstås ribban för vad man ska kunna. I början läggs störst vikt vid bedömning av elevens tekniska förmåga, men fr.o.m 4.kyu och uppåt så bedöms även förståelse, inställning och hur man uppför sig i dojon. För att en elev skall graderas till svartbälte (1.dan) ställs höga krav på både teknik, uppförande och förståelse. För att erhålla 1. Dan måste man vara 16 år fyllda.

 

Nedan finner du användbar information inför graderingen. Du kan ladda ned filerna till din egen dator och skriva ut dem.

bottom of page