Gradering

Det är elevens förmåga att förstå och lära karate som ligger till grund för när man får gradera. Antalet närvarotillfällen ligger även till grund för när man får gradera. I början är kraven inte så höga, men vartefter eleven avancerar höjs förstås ribban för vad man ska kunna. I början läggs störst vikt vid bedömning av elevens tekniska förmåga, men fr.o.m 4.kyu och uppåt så bedöms även förståelse, inställning och hur man uppför sig i dojon. För att en elev skall graderas till svartbälte (1.dan) ställs höga krav på både teknik, uppförande och förståelse. För att erhålla 1. Dan måste man vara 16 år fyllda.IMG_8981

Nedan finner du användbar information inför graderingen. Du kan ladda ned filerna till din egen dator och skriva ut dem.

Ladda ned filer här

=> Graderingskompendium
=> Gradering Kihon Kumite
=> Blockeringar
=> Handtekniker
=> Ställningar (.pdf, 1,7 MB)
=> Sparkar (.pdf, 1,93 MB)
=> Kihonkator-inkl-bälten 210628
=> Ordlista (.pdf, 45kB)
=> Itosu-ryu Kata lists