Träning och schema

Träningstider
Nu har vi färdigställt schemat för hösten. Som ni ser kommer alla elever att få möjlighet att delta i ett inomhuspass per vecka. På inomhuspassen kommer vi att att dela upp oss i respektive bältesgrupp. Genom att ha ett mindre antal elever på passen bedömer vi att vi kan genomföra inomhusträningen under trygga former. Om man av olika skäl känner att man inte vill träna inomhus går det bra att delta i utomhuspasset istället. Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer och viktigt är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte deltar i aktiviteter alls, utan stannar hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.

All träning sker i Mörbyskolan med undantag av Barn fortsättning som på lördagar tränar i Kevingeskolan.

Alla kan träna
Alla kan träna karate – oavsett ålder och kön!
Du behöver inte vara vig eller vältränad. Karate är självförsvar, men också mycket mer.
Karateträning är allsidig och du tränar både kropp och själ! Träningen ger styrka, kondition och smidighet, samtidigt som du utvecklar din mentala förmåga. Observera i nybörjargrupp för barn har vi pga det stora intresset och kölista som tillämpas där du anmäler ditt intresse genom att fylla i kontaktformuläret ange “kölista” i ämnesraden. För nybörjare ungdom och vuxna tar vi känslomässiga nybörjare på hösten så att du anmäler ditt intresse genom att fylla i en intresseanmälan så återkoppla klubbar som är medlemmar i närvaro när du har möjlighet att delta i någon av klubbens träningspass.IMG_8992

Utrustning
Första gångerna du tränar går det utmärkt att träna i vanliga träningskläder men vi rekommenderar att du ganska snart köper en karatedräkt, s.k. “dogi”, då dessa är specialgjorda för att träna karate i. Då vi tränar barfota behöver du inte ta med dig inneskor. Vi rekommenderar även inköp av skydd, rådfråga din instruktör närmare om detta.

Karatedräkt, “Dogi”
Dogi finns i olika modeller. Köp en “nybörjar-dogi”. Pris är ca 400-1000:- beroende på storlek och kvalitet. Vid köp brukar vitt nybörjarbälte medfölja. Personalen i butiken hjälper dig tillrätta med vilken storlek du bör köpa. (Den krymper!)

Stilmärket som skall sys fast på vänster sida (över hjärtat) får du när medlemsavgiften är betald. Behöver du sedan ytterliggare märke kostar de 50:-/st.

Budo & Fitness
Sveav. 90, T-bana: Rådmansgatan
Se karta här…

Här köper du dogi och annan budomateriel. 10% rabatt för klubbmedlemmar erhålls vid inköp men viktigt att du då tar med något som visar på klubbtillhörighet t ex ett stilmärke, en dogi, tröja eller dyl. med vårt stilmärke.

Bf-logo-svart.jpg-för-webb-liten

Barnträning
Karate är ett bra och roligt sätt för barnen att utveckla balans och koordination samt få bättre kontroll över sin kropp. På så vis kan de finna större självtillit. Vi har en särskild barnundervisning där vi blandar träning i traditionell japansk karate med lekar och tävlingar.

Från det att barnen går i årskurs två till det att de fyller 12 år går de i barngruppen. De barn som kommit längre i sin karate kan även efter diskussion med instruktörer och föräldrar få delta i övriga träningspass.

Uppvärmning
Det är viktigt att såväl elever som instruktör är ordentligt uppvärmda. Det hjälper oss att bättre utföra och utveckla vår teknikträning. Med god uppvärmning undviker vi också led- och muskelskador.

Teknikträning
Efter uppvärmning väljer instruktören ett antal grundtekniker, sk “kihon” som klassen lär och utvecklar. Klassen kan bli undervisad som kollektiv, eller uppdelad efter kunskapsnivå, bältesgrad eller annan individuell bedömning av behov.IMG_8940

När du mottar en instruktion
När du får en instruktion bör du alltid svara med ett högt och tydligt ”hai!”, som betyder ja på japanska, så det framgår att du har förstått. Detta gäller även när instruktionen riktas till hela gruppen. Du bör vara ödmjuk när du får en instruktion och inte säga emot. Det räcker med ett enkelt ”hai” utan att börja diskutera.

Ödmjukhet är ett nyckelord i dojon. Om vi är ödmjuka är det lättare att ta till oss ny kunskap och utvecklas.

Lägre graderade skall inte tillrättavisa eller ifrågasätta en instruktion om den kommer från en högre graderad eller från en instruktör. När du får en instruktion eller tillrättavisning är det viktigt att du anstränger dig och följer instruktionen. Det kommer att leda till att du snabbare utvecklas och blir bättre i din karate.

Elever bör inte kritisera varandra eller döma andra lyfter karate. Alla har olika förutsättningar både fysiska och mentala. Så länge vi ser vårt yttersta för att lära och träna tillsammans skapar vi gud stämning och bra sammanhållning.

Vi lägger stor vikt vid eleverna tar ansvar, för sin egen träning men också för hela gruppen. Med ansvar menar vi att man är ödmjuk, lyhörd och anstränger sig efter bästa förmåga under träningen.