Historik

År 2001 grundade Sensei Tove Siri Itosu-kai Sverige
Sensei Tove Siri Antonsson är född och uppvuxen i Andenes i NordNorge och det är också där hon började med karate år 1981. Hon har tränat ett flertal olika karatestilar och uppnått svart bälte i samtliga. År 2001 grundade Sensei Tove Siri Itosu-kai Sverige. Under hennes ledning byggdes verksamheten upp från en liten grupp med några få nybörjare till att idag vara en stor och välfungerande karateklubb. Som en av få kvinnliga Senseis i Sverige har hennes tankar och värderingar kommit att prägla klubben och bidragit till att den blivit så populär._barntraning

År 2014 valde Sensei Siri att lämna Danderyds karateklubb och flytta till Japan för att där fördjupa sina kunskaper inom karaten. I samband med detta lämnade hon över ansvaret för klubben till Göran Crafoord.

Karate har mer än tusenåriga rötter
Den moderna karaten är cirka 150 år gammal och har sina rötter från Okinawa, en ögrupp söder om det japanska fastlandet. Karatens rötter sträcker sig tillbaka till 600-talets Kina där kampkonsten kung-fu utvecklades i Shaolin-templen.

Okinawa var under en lång tid en bricka i maktspelet mellan Japan och Kina, som låg i ständig maktkonflikt med varandra. På 1300-talet började Kina skicka ambassadörer till Okinawa och i samband med detta introducerades kung-fu från Shaolin på Okinawa.

På 1600-talet invaderades Okinawa av den japanska Satsuma-klanen, som skapade en stenhård militärdiktatur styrd av samurajer. I samband med detta infördes ett förbud för Okinawabor att bära vapen. För att kunna försvara sig utvecklade Okinawaborna en vapenfri stridskonst (te), baserad på kung fu från Shaolin. Te, som betyder hand, blev ursprunget till karaten (kara-te).

På 1800-talet upplöstes det japanska feodalsamhället och Okinawa blev en fullvärdig medlem i det japanska kejsarriket. När man nu inte längre behövde praktisera stridskonst för att försvara sig mot härskarna från fastlandet utvecklades karaten mer och mer till en (kamp)sport. Nya varianter av te, såsom judo och kendo, utvecklades också under denna period.

Vid mitten av 1800-talet var det framför allt tre skolor som var betydelsefulla på Okinawa: Shuri-te som grundats av Sokon Matsumura, Tomari-te som grundats av Kosaku Matsumora och Naha-te som grundats av Kanryo Higaonna.

Hur stilarten Itosu-ryu utvecklades
Soke, som betyder grundare eller förvaltare, är den titel som används för den högste ledaren inom en karatestilart (ryu). Den förste Soken för Itosu-ryu var Anko Itosu.anko_itosu

Anko Itosu, som föddes 1831 studerade både Shuri-te hos Matsumura och Tomari-te hos Matsumora. I början av 1900-talet började Anko Itosu att arbeta för att introducera karaten på skolorna på Okinawa. I samband med detta utvecklades Itosu en systematisk metod att lära ut karatetekniker. Itosu skapade bla Pinan-katorna, fem stycken grundkator som fortfarande idag används inom många karatestilar. Anko Itosu lade också stor vikt vid att karateundervisningen skulle leda till personlig karaktärsutveckling.

1908 författade Anko Itosu ned sin undervisningsfilosofi i ett manifest som han kallade för de 10 föreskrifterna, tode jukun. Dessa kom att få stort genomslag och är berömda än idag. Itosu skickade sin 10 föreskrifter till Japans utbildnings- och försvarsministrar i hopp om att introducera karateundervisning i skolorna på det japanska fastlandet, vilket senare också skedde.

Den karatestil som Anko Itosu utvecklat kallades vid denna tid för Itosu-ha. När Anko Itosu avled 1915 tog hans främsta elev, Kenwa Mabuni, över ledarskapet för Itosu-ha.kenwa_mabuni

Mabuni hade också studerat Naha-te under mästare Higaonna. Mabuni tog de första stavelserna i sina båda mästares namn “Ito” (som också utalas “shi”) och “Higa” (som också uttalas “to”) och bildade namnet Shito-ryu. Shito-ryu kom sedan att utvecklas till att bli en av världens största och mest utbredda stilarter inom karate, med många olika underförgreningar.

När Kenwa Mabuni dog 1952 tog hans elev Ryusho Sakagami över ledarskapet och blev den tredje Soken.ryusho_sakagami

Vid tidpunkten då Sakagami tog över som Soke var namnet på stilarten fortfarande Shito-ryu. För att tydliggöra skillnaden mellan den egna stilarten och övriga förgreningar inom Shito-ryu och för att hedra grundaren Anko Itosu beslutade Ryushu Sakagami 1969 att ändra namnet till Japan Karatedo Itosu-kai, vilket är namnet på organisationen än idag.

När Ryusho Sakagami dog 1993 övergick ledarskapet till hans äldste son, Sadaaki Sakagami som alltså blev den fjärde Soke för Itosu-kai, en position han har än idag.sadaaki_sakagami

Sadaaki Sakagami leder Itosu-kais verksamhet från sin dojo i Tsurumi, Yokohama. Sakagami har en mycket bred och gedigen utbildning inom kampsport och innehar bla 9.dan Itosu-ryu, 8.dan JKF, 7.dan kendo, 6.dan jodo (trästav) och 5.dan iaido (japansk svärdkonst). Det som kännetecknar stilarten idag är det stora fokus som läggs på grundläggande tekniker (kihon) och kata. Itosu-kais filosofi finns sammanfattade i följande fem principer, dojo kun: “1- Var ödmjuk, 2 – Behåll hjärtat rent och knytnäven
helig, 3 – Undvik ovårdat språk och uppträdande, 4 – Lita på varandra och sträva efter harmoni, 5 – Sträva efter livslångt lärande och förbättring”. Om du besöker Itosu-kais huvuddojo i Tsurumi, Japan finner du dojo kun Shomen.gif-for-web-NORMALlängst fram i shomen, se tavlan till vänster i bilden nedan.

Hur Itosu-kai etableras i Sverige
Itosu-kai etablerade efterhand flera lokala organisationer i länder utanför Japan. En av de största Itosu-kai organisationerna utanför Japan var (och är!) Itosu-kai Danmark, som grundades av Sensei Leif Nilsen 1976. Sensei Leif var en framstående kampsportsutövare som förutom karate utövade aikido och iaido. En av Sensei Leif Nielsens elever, Tove Siri Antonsson, hade under 1980-talet tränat för Soke Ryusho Sakagami och blev därför ombedd av Sensei Leif Nielsen att starta upp Itosu-kai i Sverige.

Läs mer här: Anko Itosu, Kenwa Mabuni, Ryusho Sakagami, Sadaaki Sakagami, Leif Nielsentode jukun, dojo kun

Om Itosu-kais märke och logotype
Logotypen i Itosu-kais märke är en syntes av det stiliserade kanji-tecknet “Ito” i “Itosu-kai”, den röda cirkeln i den japanska flaggan, och den röda färgens symboliska värden för sundhet, mod och passion. Logotypen utformades av Soke Ryusho Sakagami 1969 i samband med att namnet på organisationen ändrades till Japan Karatedo Itosu-kai. De åtta kanji-tecknen på den undre halvan av märket betyder: “Ja-pan Kara-te-do Ito-su-Kai”.

 

itosukai-loggan_liten