top of page
Itosukai Logo

Kobudo

Kobudo Träning

Ursprunget från Ryukyu Kobudo Kongo-ryu

Ryukyu kobudo är en handvapenskonst som har sitt ursprung i de gamla Ryukyuöarna (dagens Okinawa). Den använder sig av en mängd olika långa och korta vapen, som typiskt inkluderar bo (stav), sai (järngaffel/ljuster), tonfa (handtag till kvarnsten), nunchaku (hästram) och nicho kama (två skäror) . Var och en har unika egenskaper, vilket särskiljer dem från andra vapen som finns runt om i världen.

 

Kobudo Historia

Liksom karate, som är en mer känd kampsport från Ryukyus (Okinawa), är ursprunget och utvecklingen av Ryukyu kobudo oklara när det gäller era och släktskap. Men kobudo kata (former) finns fortfarande kvar än idag. Gamla budomästare utvecklade kata som ett bekvämt sätt att komma ihåg tekniker som de hade lärt sig i strid och genom egen träning. Ryukyu kobudos vapenkonst och karatens vapenslösa konst var ursprungligen två sidor av samma mynt. Medan karate blev anmärkningsvärt populär, förblev Ryukyu kobudo relativt okänd. Mästaren Yabiku Moden (1878-1841) och Mabuni Kenwa (1889-1952) var oroade över detta och arbetade för att främja Ryukyu kobudo och bevara dess kator.

Mästaren Taira Shinken (1897-1970), av många ansedd som den moderna kobudo fader,  var en elev av Yabiku Moden. Mäster Taira Shinken som är firad för sin roll i att vitalisera Ryukyu kobudo, inrättade Ryukyu Kobudo

Hozon Kenkyukai (Organisationen för bevarande och forskning av Ryukyuan Kobudo) 1940. Han samlade åtta typer av Ryukyu kobudo som en disciplin och ägnade resten av sitt liv för att främja och marknadsföra kobudon.

Tidiga dagar i Kongo-ryu family

Från 1957 bodde Taira Shinken en tid hos Sakagami-familjen och lärde ut Ryukyu kobudo vid Itosu-kai-huvudkontoret. Många av Ryukyu kobudo kata i vår stil kommer från Taira Shinken. Andra kator är från Mabuni Kenwa.


När Taira Shinken inrättade Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai (Förbundet för bevarande och främjande av Ryukyuan Kobudo) och i november 1961 utsåg han Mäster Sakagami Ryusho (1915-1993) som chef för Kantoområdet.

Sakagami Ryusho tilldelades det första Shihan-intyget inom kobudo i maj 1960. År 1963 graderades han till Hanshi 8th dan efter att ha bidragit avsevärt till främjandet av kobudo.

Sakagami Ryushos son, Sakagami Sadaaki, började lära karate och kendo från sin far 1954. Från 1960 instruerades han av Taira Shinken, och i november 1969 utsåg Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai Okinawa-huvudkontor (Organisation för bevarande och främjande av Ryukyuan Kobudo) Sakagami Sadaaki till Shihan och chef för Kantoområdet.

Kobudo
Kobudo Logo

Ryukyu Kobudo Kongo-ryu

Stilen Kongo-ryu hänger ihop med vår karatestil Itosu-ryu (ett slags Shito-ryu) vilket manifesteras i att Sakagami Sadaaki är både Soke (ledare och traditionsbärare) i Itosu-ryu samt Shuseki Shihan (cheflärare) i Kongo Ryu. Vi tränar med flera olika sorters redskap/vapen: bo, sai, tonfa, nunchaku och kama.

Träningen är uppdelad i kihon (grundtekniker), kata (form) samt viss kumite (sparring).

Då Kongo-ryu har en hel del gemensamt med karaten (ställningar, terminologi, tekniker) krävs det att du ingår i ungdom/vuxen grupp och tränat minst två terminer karate för att kunna börja träna kobudo.

 

Vad är Ryukyu Kobudo Kongo-ryu?

Ryukyu Kobudo Kongo-ryu är en Okinawa vapen-kampsport stil som skapades av kampsportaren Ryusho Sakagami. Han fick den första Shihan-licensen från den moderna pionjären Kobudo, Master Shinken Taira. Det är också den äldsta kobudo-skolan på fastlandet Japan. Karaktären hos stilen har påverkats av andra kampsportstilar från Japan på fastlandet, som Kendo, Jodo och Iaido.

bottom of page