top of page
Itosu-kai Logo

Träna hos oss

Karate-teknik

Uppvärmning & Teknikträning

Det är viktigt att såväl elever som instruktör är ordentligt uppvärmda. Det hjälper oss att bättre utföra och utveckla vår teknikträning. Med god uppvärmning undviker vi också led- och muskelskador.

Efter uppvärmning väljer instruktören ett antal grundtekniker, sk “kihon” som klassen lär och utvecklar. Klassen kan bli undervisad som kollektiv, eller uppdelad efter kunskapsnivå, bältesgrad eller annan individuell bedömning av behov.

Barnträning (från 8 år)

Karate är ett bra och roligt sätt för barnen att utveckla balans och koordination samt få bättre kontroll över sin kropp. På så vis kan de finna större självtillit. Vi har en särskild barnundervisning där vi blandar träning i traditionell japansk karate med lekar och tävlingar. Från det att barnen går i årskurs två till det att de fyller 12 år går de i barngruppen. De barn som kommit längre i sin karate kan även efter diskussion med instruktörer och föräldrar få delta i övriga träningspass.

När du mottar en instruktion

 

När du får en instruktion bör du alltid svara med ett högt och tydligt ”hai!”, som betyder ja på japanska, så det framgår att du har förstått. Detta gäller även när instruktionen riktas till hela gruppen. Du bör vara ödmjuk när du får en instruktion och inte säga emot. Det räcker med ett enkelt ”hai” utan att börja diskutera.

 

Ödmjukhet är ett nyckelord i dojon. Om vi är ödmjuka är det lättare att ta till oss ny kunskap och utvecklas. Lägre graderade skall inte tillrättavisa eller ifrågasätta en instruktion om den kommer från en högre graderad eller från en instruktör. När du får en instruktion eller tillrättavisning är det viktigt att du anstränger dig och följer instruktionen. Det kommer att leda till att du snabbare utvecklas och blir bättre i din karate.

 

Elever bör inte kritisera varandra eller döma andra lyfter karate. Alla har olika förutsättningar både fysiska och mentala. Så länge vi ser vårt yttersta för att lära och träna tillsammans skapar vi gud stämning och bra sammanhållning. Vi lägger stor vikt vid eleverna tar ansvar, för sin egen träning men också för hela gruppen. Med ansvar menar vi att man är ödmjuk, lyhörd och anstränger sig efter bästa förmåga under träningen.

Gruppträning
Itosu-kai Logo

Alla kan träna

Du behöver inte vara vig eller vältränad. Karate är självförsvar, men också mycket mer. Karateträning är allsidig och du tränar både kropp och själ! Träningen ger styrka, kondition och smidighet, samtidigt som du utvecklar din mentala förmåga.

 

Observera i nybörjargrupp för barn har vi pga det stora intresset och kölista som tillämpas där du anmäler ditt intresse genom att fylla i intresseformuläret ange “kölista” i ämnesraden. För nybörjare ungdom och vuxna tar vi känslomässiga nybörjare på hösten så att du anmäler ditt intresse genom att fylla i en intresseanmälan så återkoppla klubbar som är medlemmar i närvaro när du har möjlighet att delta i någon av klubbens träningspass.

Utrustning

Första gångerna du tränar går det utmärkt att träna i vanliga träningskläder men vi rekommenderar att du ganska snart köper en karatedräkt, s.k. “dogi”, då dessa är specialgjorda för att träna karate i.

 

Då vi tränar barfota behöver du inte ta med dig inneskor. Vi rekommenderar även inköp av skydd, rådfråga din instruktör närmare om vad just du behöver i din träning.

Karatedräkt "Dogi"

Dogi finns i olika modeller. Köp en “nybörjar-dogi”. Pris är ca 400-1000:- beroende på storlek och kvalitet. Vid köp brukar vitt nybörjarbälte medfölja. Personalen i butiken hjälper dig tillrätta med vilken storlek du bör köpa. (Den krymper!)

Stilmärket som skall sys fast på vänster sida (över hjärtat) får du när medlemsavgiften är betald. Behöver du sedan ytterliggare märke kostar de 50:-/st.

På Budo & Fitness (Adress: Sveav. 90, T-bana: Rådmansgatan) kan du köpa en dogi och annan budomateriel. 10% rabatt för klubbmedlemmar erhålls vid inköp men viktigt att du då tar med något som visar på klubbtillhörighet t ex ett stilmärke, en dogi, tröja eller dyl. med vårt stilmärke.

bottom of page